PPT Directory

16Sep/110

Minerals i roques

Minerals i roques
Els minerals i les roques són els components de l’escor?a terrestre. La mineralogia estudia els minerals. S’extrauen de les mines. La petrologia estudia les

http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1212440917042_1911707788_12057/ROQUES_I_MINERALS.ppt

Filesize: 5033 KB | Format : .PPT


Minerals
Minerals . Roques . íNDEX - Carbonats - Sulfurs - Sulfats - Halogenurs - òxids - Silicats - Sedimentàries - Metamòrfiques - ígnies

http://www.arta-web.com/iesarta/departaments/ciencies_naturals/Treball%2520definitiu.ppt

Filesize: 5046 KB | Format : .PPT


www.castellnoudigital.com
Unitat 2. Materials terrestres: roques i minerals . íNDEX . ELS MINERALS . PROPIETATS: LES EMPREMTES DIGITALS DELS MINERALS . TRES MIL MINERALS REPARTITS EN VUIT GRUPS

http://www.castellnoudigital.com/recursos/doc/080908-unitat-02-8773.pps

Filesize: 5059 KB | Format : .PPT


Presentación de PowerPoint
PROGRAMA DE FORMACIó EN CIèNCIES A L’ESO . curs 2003/04 MINErALS I ROqUES . Vicent Escandell . Xavier Salat. Antoni Vilaseca

http://phobos.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/recursos/pdf/sequencies/minerals/minerals.ppt

Filesize: 5072 KB | Format : .PPT


Electron probe microanalysis EPMA
... 1994) Tin-lead contamination in polished epoxy grain mounts of heavy minerals. in Quantitative X-Ray Microanalysis by Remond, Nockolds, Phillips and Roques

http://www.geology.wisc.edu/~johnf/g777/ppt/old-versions/130_Sample-Prep-orig.ppt

Filesize: 5085 KB | Format : .PPT


Presentación de PowerPoint
“Los Roques” During the season (November to April) the lobster become the more Due to the abundance of minerals, the water takes

http://www.uhu.es/antonia.dominguez/1turismo/venezuela.ppt

Filesize: 5098 KB | Format : .PPT


ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es
- Descriure materials de diferent tipus (minerals, roques, aire, aigua) tant a partir d'identificar les seves propietats i de mesurar-les, com de distingir si es tracta

http://www.cienciesnaturals.com/cap0809/ORDRE_296-08_AVAL_AL_ESO.ppt

Filesize: 5111 KB | Format : .PPT


LES FORMES DEL PAISATGE GEOLòGIC:
Minerals i roques; graves, sorres i argiles; energies fòssils, energia hidràulica; energia eòlica, Erosió del territori; transport de materials; sedimentació

http://www.caribdis.org/ulises/presentacions/el_paisatge_4_paisatge_geologic.ppt

Filesize: 5124 KB | Format : .PPT


Slide 1
(22) Los Roques Archipelago, VENEZUELA. The Los Roques islands are a federal The major minerals found in the salar are halite and gypsum. (58) Cappadocia Rock

http://www.aihuuluatkhoa.com/yahoo_site_admin/assets/docs/Wonders_of_Nature_K.22984707.pps

Filesize: 5137 KB | Format : .PPT


EL RIU LLOBREGAT
Les roques, com sabeu, són conjunts de minerals i poden classificar-se en diversos tipus. 1/ Com es classifiques les roques? 2/ A quins d’aquests grups pertanyen

http://acte.xtec.cat/~mpitarque/calaixdesastre/ResultatsTIC06/riuLlobregat%255B3%255D.ppt

Filesize: 5150 KB | Format : .PPT


No related posts.

Filed under: Uncategorized Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


click to changeSecurity Code

No trackbacks yet.