PPT Directory

5Jun/110

TUNTUTAN PERJALANAN

TUNTUTAN PERJALANAN
JENIS-JENIS TUNTUTAN PERJALANAN . Tuntutan perjalanan bertugas rasmi; Tuntutan perjalanan berkursus; Tuntutan perjalanan ceramah; Tuntutan perjalanan melapor diri kali

http://gaharugunungbongsu.files.wordpress.com/2010/09/tuntutan-perjalanan1.ppt

Filesize: 5036 KB | Format : .PPT


PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2003 KADAR DAN
Tuntutan ini hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Perdana Menteri. TAMBANG PERJALANAN BAGI PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA . 13. Seseorang pegawai yang baru

http://www.ppdjasin.edu.my/upload/kakitangan/PEKELILING%2520PERBENDAHARAAN%2520Tugas%2520Rasmi.ppt

Filesize: 5049 KB | Format : .PPT


UNIT PENYELIDIKAN DAN TUNTUTAN STAF SEKSYEN BAYARAN
KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN E Jarak Perjalanan Bertugas Rasmi

http://registry.usm.my/pentadbiran/m_turun/m_note/C%2520%26%2520D_07/bendahari/SEKSYEN%2520BAYARAN.ppt

Filesize: 5062 KB | Format : .PPT


TAKLIMAT UNTUK TUNTUTAN PERJALANAN RASMI,BERKURSUS
taklimat untuk tuntutan perjalanan rasmi,berkursus & pendahuluan staf oleh: puan saliza mohd saad penolong bendahari

http://registry.usm.my/bpsm/upop/bahan/Ceramah_Kursus_Induksi.ppt

Filesize: 5075 KB | Format : .PPT


PERINTAH AM “ BAB B
ELAUN PERJALANAN KENDERAAN ~ Menggunakan kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas rasmi samada di dalam atau di luar ibu pejabatnya ~

http://web.uthm.edu.my/pp/kompentesi/nota/TUNTUTAN.ppt

Filesize: 5088 KB | Format : .PPT


Slide 1
Nota : Tuntutan hanya boleh dibuat dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perjalanan dilakukan -3- Bil. hari . Elaun Harian sehari . X

http://www.jpapencen.gov.my/english/borang/PowerPoint/UBAT/JPA.BP.UBAT.B04.ppt

Filesize: 5101 KB | Format : .PPT


TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA, elaun pemangkuan dan
Tuntutan lebih masa selama 8 jam berturut-turut perlu ditolak dengan 1 jam MASA PERJALANAN SEKIRANYA BERTUGAS DI LUAR IBU PEJABAT KURANG DARI 24 JAM

http://gaharugunungbongsu.files.wordpress.com/2010/09/tuntutan-elaun-lebih-masa.ppt

Filesize: 5114 KB | Format : .PPT


Perintah Am Bab B - JKR Kedah
ELAUN PERJALANAN KENDERAAN . Menggunakan kenderaan sendiri / dipinjam bagi dengan syarat telah mendapat kebenaran Ketua Jabatan untuk membuat tuntutan

http://kedah.jkr.gov.my/pendidikan/nota/nota%2520juruteknik/perintah%2520am%2520bab%2520B.ppt

Filesize: 5127 KB | Format : .PPT


Slide 1
PERMOHONAN TUNTUTAN PERJALANAN DALAM NEGERI. BAGI KEHADIRAN PESARA DI MAHKAMAH . Peringatan untuk pemohon . Tuntutan hendaklah dikemukakan dalam tempoh sebulan dari

http://www.jpapencen.gov.my/borang/PowerPoint/JPA.BP.MAK.01.ppt

Filesize: 5140 KB | Format : .PPT


- BAB B - KEMUDAHAN ELAUN DALAM PERKHIDMATAN
3 % daripada jumlah tuntutan perjalanan sebagai gantirugi berkaitan dengan pertukaran kepada matawang asing; 15 % daripada wlaun makan bagi maksud bayaran

http://pkukmweb.ukm.my/~ptk/ppk/Bab%2520B%2520-%2520Kemudahan%2520Elaun%2520dalam%2520Perkhidmatan.ppt

Filesize: 5153 KB | Format : .PPT


Related posts:

  1. TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA, elaun pemangkuan dan TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA, elaun pemangkuan dan TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA, elaun pemangkuan dan elaun...
  2. PERINTAH AM BAB D ( TATAKELAKUAN DAN TATATERTIB ) PERINTAH AM BAB D ( TATAKELAKUAN DAN TATATERTIB ) 3/10/11 . Salmah Mohamed . 3...
Filed under: Uncategorized Leave a comment
Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.


Leave a comment


click to changeSecurity Code

No trackbacks yet.